27ef868543abf9c4e16439c1aeb8f0bd.jpg

VISUEL KOMMUNIKATION

Jeg skaber en helstøbt identitet for jeres virksomhed/organisation gennem grafiske løsninger, der hænger sammen. Den visuelle kommunikation understøtter indholdet og løfter budskabet frem. Et gennemtænkt grafisk design fremmer en hurtig og intuitiv afkodning af jeres budskab. Designet kan tydeliggøre en proces eller et forløb og gøre det let tilgængeligt for modtageren.

Med et konsekvent visuelt udtryk opnår I genkendelighed og står som en tydelig afsender, uanset hvilket medie I møder jeres kunder og samarbejdspartnere på.

Jeg sørger for sammenhæng mellem jeres udtryk på tværs af platforme, altid med et skarpt blik for den konkrete platforms mål, midler, målgruppe og begrænsninger.


GRAFISK DESIGN

I det grafiske design handler det om at være præcis. Både i det den enkelte grafiske opgave, hvor en millimeter eller en farvenuance kan gøre hele forskellen og i designet som kommunikation. For mig handler grafisk design om at komme ind til kernen, så det grafiske udtryk bliver konsekvent og præcist. Grafisk design bliver til intuitiv kommunikation, når det fungerer aller bedst.

En grafisk opgave kan være løsrevne løsninger, hvor jeg udfører en enkeltstående opgave efter jeres anvisninger. Et produktark, infografik eller layout til et website. Det kan være et nyt grafisk udtryk, hvor jeg tager afsæt i jeres kerneværdier, eller jeg kan adoptere en given visuel identitet og skabe et nyt produkt i tråd med den eksisterende identitet.


PROJEKTSTYRING

Jeg tager hånd om jeres projekt og sikrer, at I kommer i land med jeres målsætning. Det gør jeg gennem stram styring af projektet med overblik over, hvad der skal ske, hvornår og af hvem. Jeg sikrer projektets fremdrift ved at styre produktion og overlevering af delelementer og leverancer. Jeg kan sørge for, at deadlines og budgetter bliver overholdt, samtidig med, at jeg skaber tryghed ved løbende at orientere alle involverede parter om forløbet.

I skal komme godt fra start
Jeg kan hjælpe med en afklaringsproces ved at afdække jeres behov, stille kriterier op, for hvad I har brug for, finde relevante samarbejdspartnere, og afklare hvilke systemer, der vil være optimale til jeres projekt.